Parashat Vayikra – Erev Shabbat 27 March 2020Week of 22-28 March 2020Torah […]
Parashat Vayakhel-Pekudei – Erev Shabbat 20 March 2020Week of 15-21 March 2020Torah […]
Parashat Ki Tisa – Erev Shabbat 13 March 2020Week of 8-14 March […]